Aleksandra Marszał-Bohdziul
Coaching for Leadership, Inclusivity, and Innovation

Konsultacje dla liderek i liderów

W obecnych czasach liderki i liderzy potrzebuje być wyposażeni zarówno w umiejętności zarządcze, jak i posiadać umiejętności psychologiczne, które pomogą im przeprowadzać zarządzany przez siebie zespół przez zmiany.

Kłopotem liderek i liderów jest brak zewnętrznej perspektywy, ponieważ będąc na stanowisku zarządczym, nie dociera do nich część informacji, która jest filtrowana ze względu na ich wysoką rangę. Jednocześnie, posiadając dużą władzę, potrzebują mieć dostęp do informacji, które pomogą im być lepszymi przywódczyniami i przywódcami.

Stąd też potrzebują zewnętrznej osoby, która pomoże im spojrzeć na siebie oraz sytuację z zewnątrz i dostrzec to, czego nie jest w stanie ujrzeć samodzielnie.

Pomagam liderkom i liderom:

  • zarządzić chwilowymi kryzysami w zespole,
  • odnaleźć nowe sposoby funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości,
  • poradzić sobie z trudnymi pracownikami,
  • opracować strategie działania,
  • podjąć kluczowe decyzje,

i przede wszystkim ujrzeć wpływ jaki wywierają na swoich podwładnych, tak, aby mogli bardziej świadomie podejmować decyzje i prowadzić swój zespół.

Co to znaczy być kobietą?