Aleksandra Marszał-Bohdziul
w drodze do autentyczności

Wsparcie psychoterapeutyczne

Polub Na Strychu

Metoda

Psychologia zorientowana na Proces to kierunek psychoterapeutyczny, który zakłada, że nasz proces rozwojowy objawia się między innymi poprzez trudności i przeszkody, których doświadczamy w życiu. Dzięki świadomemu skonfrontowaniu się z tymi przeszkodami można uzyskać kontakt z mądrością, które niosą dla nas. A tym samym zintegrować nowe jakości i informacje, które są konieczne w naszym rozwoju.

W terapii zorientowanej na proces pracujemy z doświadczeniem klienta, które jest na dany moment najbardziej aktualne. Mogą to być problemy relacyjne, kłopotliwe symptomy fizyczne (chorobowe), trudne stany emocjonalne, zagadkowe sny, czy też wszelkie inne wydarzenia, które zajmują daną osobę i sprawiają, że jej dotychczasowe życie zostaje zakłócone.

Twórcą tej metody pracy jest Arnold Mindell, który rozwija ją do dziś. Więcej informacji na temat metody można uzyskać tutaj:
http://processwork.pl – Strona Instytutu Psychologii Procesu w Polsce
http://www.processwork.edu – Strona Instytutu Psychologii Procesu w USA
http://www.aamindell.net – Strona Arnolda i Amy Mindell